اندیشه چیست؟

اندیشه چیست؟

کنترل زبان : شما حق استفاده اززبان را در مدت 24 ساعت شبانه روزفقط به اندازه ی 20 دقیقه الی نیم ساعت را دارا می باشید،حال دقت کنید که این زمان را حفظ کنید،مگرآنکه قادرباشید کلام حق را جاری نمائید،استفاده اززبان درحالت گویائی کلام حق تا اندازه ی توانائی شما آزاد می باشد، بعد از تلاش در جهت کنترل زبان، نوبت به کنترل